back to top

Održana promocija novog, 54. broja “Gračaničkog glasnika” – .

U prostorijama dershane Osman-kapetanove medrese u Gračanici O, časopisa za kulturnu historiju koji kontinuirano izlazi punih 26 godina. Novi, 54. broj “Gračaničkog glasnika”, na više od 350 stranica donosi tridesetak novih radova, članaka i priloga o historiji, tradiciji i kulturi Gračanice i njene šire okoline.održana promocija novog, 54. broja “gračaničkog glasnika” – .

U tematskom dijelu, posvećenom 30. godišnjici od početka agresije na BiH i odbrane Gračanice, objavljeni su memoarski zapisi komandanata 111. gračaničke brigade: prof. dr. Tarika Nuhanovića, pukovnika Smaila Mešića, pukovnika Džemala Jukana i brigadira Smajila Mešića, kao i transkript ranije snimljenog iskaza rahmetli pukovnika Bahrije Džananovića, načelnika štaba 111. i komandanta 212. oslobodilačke brigade. Iz sadržaja izdvajamo i članke: – o katoličkom stanovništvu sela Babunovići i Seona u VIII. stoljeću; – o radu Niže stručne domaćičke škole u Gračanici 50-tih godina prošlog stoljeća; – o dokumentima republičke Komisije za nacionalizaciju (1959.-1963.); – o Latifu Kariću iz Vranovića, bošnjačkom narodnom guslaru; – o društvenom životu Stjepan Polja tokom druge polovice 20. stoljeća i omladinskim aktivnostima; – o novootkrivenom srednjovjekovnom stećku na području Doborovaca…

U književnoj rubrici objavljene su priče Mirka Jeleča, te pjesme Mehmedalije Beganovića Liske, uz prikaze novih knjiga, te rubriku “Listovi gračaničkog kalendara” – hroniku ovoga grada koju “Glasnik” ispisuje od prvoga broja. Za 54. broj “Gračaničkog glasnika” pišu: dr. Izudin Kešetović, dr. Esad Delibašić, dr. Omer Hamzić, Marko Matolić, Mina Kujović, dr. Senaid Hadžić, Edin Šaković, Senahid Kahrimanović, Ago Mujkanović, te akademik Slavo Kukić, Jusuf Trbić, Miralem Begić, Almir Grabovica, Hamza Memišević i Vedrana Šimić, dok likovni dio potpisuje gračanički slikar Enes Imamović. Novi, 54. broj “Gračaničkog glasnika” dostupan je u knjižari “Agenda” u Gračanici. Čitajte “Gračanički glasnik” – kulturno ogledalo Gračanice!


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju