back to top

Objavljena je preliminarna lista korisnika novčane podrške u poljoprivredni u 2023. godini – .

Preliminarna lista krajnjih korisnika novčane podrške u poljoprivredi za 2023.godinu je data u prilogu:

PRELIMINARNA LISTA korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2023. godini iz Budžeta Grada Gračanica

U roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja Preliminarne liste, mogu se uložiti žalbe na objavljenu listu, Gradonačelniku Grada Gračanica. Nakon isteka predviđenog roka i donošenja rješenja po žalbama, pristupit će se isplati sredstava prema korisnicima.


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju