back to top

KPKTZ organizira jednodnevni seminar ”Trendovi za privlačenje i zadržavanje uposlenika”

Kantonalna privredna komora Tuzla poziva Vas na jednodnevni seminar na temu: Trendovi za privlačenje i zadržavanje uposlenika 4.6. (utorak) 2024. godine od 9,oo sati u velikoj sali Komore (III sprat) , Trg slobode bb Tuzla.

Trendovi za privlačenje i zadržavanje uposlenika su sastavni dio primarnih strategija u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Kontinuirane promjene na tržištu i velika konkurencija u gotovo svim sektorima je, prije svega razlog, da se na domen ljudskih resursa gleda ozbiljnije nego ikada prije.

Jačanje poslovnog identiteta, kao primarni pokazatelj prepoznavanja poslovnog subjekta, imidža, organizacijske kulture, organizacijske klime, mogućnost hibridnih modela rada, beneficije i naknade, te mjesto za napredak i lično usavršavanje, su osnovni dijelovi novih poslovnih strategija.

Modeliranje i arhitektura novih oblika „Službi za ljudske resurse“ su primaran zadatak u današnjem ali i budućem vremenu.

Iznos kotizacije po učesniku:

• za članice KPKTZ: 175,00 KM (2., 3.,…n-ti učesnik iz iste firme 150,00 KM)
• za ostale polaznike: 234,00 KM (2., 3.,… n-ti učesnik iz iste firme 210,00 KM)

U cijenu je uračunat PDV.

Predavači:

  • Jasmin Hasančević -Direktor ICC-International creativity company (22 godine iskustva u domenima Korporativnog upravljanja, preko 800 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, tri EU certifikata za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine, radio na razvoju nekoliko evropskih brendova, sa timom ICC izvedeno preko 1600 edukacija, radionica i seminara u domenima komercijalnog, finansijskog, zdravstvenog i realnog sektora, te organizacija i ustanova ).
  • Miša Pavičević – Direktor Elite Academy Balkans. Nakon završenih studija Ekonomije u Ženevi i rada u švajcarskim kompanijama, od 2000. direktor multinacionalnih kompanija za EX Yu i Balkan. Od 2016. direktor i partner italijanske Elite Academy za Balkan sa sjedištem u Beogradu. Elite Academy Balkans je pravi partner kompanijama koje žele da organizuju svoje poslovanje i pripreme se za Evropski put, stavljajući akcenat, prije svega, na razvoj ljudskih potencijala i ljudskog kapitala.
  • Nataša Stanković – Stručni saradnik i certificirani ekspert za psihometrijaska testiranja ICC/Elite Academy Balkans, izgrađena sposobnost efikasnog prenošenja znanja, te razumijevanja emocija i stanja drugih ljudi kroz rad u prosveti iz oblasti jezika i književnosti. Dugogodišnjim radom razvijene vještine i iskustvo u kreiranju i uspostavljanju procedura metodologije u procesu intervjua/razgovora na osnovu individuanog pristupa

Popunjenu prijavu za Seminar sa dokazom o uplati kotizacije na račun broj: 132-100-0299210088 kod NLB banke d.d., potrebno je dostaviti prije održavanja Seminara, a najkasnije do petka, 31.5.2024. godine, putem e-maila, na adresu: edina@kpktz.ba

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: Edina Kurtić, telefon: 035/369-551, e-mail: edina@kpktz.ba.

PRIJAVNI  OBRAZAC

Program i agenda seminara

Drugi upravo čitaju