back to top

Kenan Dautović kandidat SDA – Stranke demokratske akcije za načelnika Općine Travnik

Aktuelni načelnik Općine Travnik Kenan Dautović dobio jednoglasnu podršku Kadrovske komisije, Izvršnog odbora i Skupštine SDA – Stranke demokratske akcije Travnik za kandidaturu na Lokalnim izborima 2024. za načelnika Općine Travnik.

Danas je u Općinskoj organizaciji SDA – Stranke demokratske akcije Travnik na adresi Mehmed-paše Kukavice br. 24/26 zasjedala Kadrovska komisija i Izvršni odbor koji su jednoglasno usvojili prijedlog predsjednika Tahira Lende da aktuelni načelnik Općine Travnik – Kenan Dautović bude kandidat SDA – Stranke demokratske akcije za načelnika Općine Travnik na Lokalnim izborima 2024. Prijedlog je jednoglasno usvojila i Skupština Općinske organizacije SDA – Stranke demokratske akcije Travnik kao najviši organ Općinske organizacije SDA – Stranke demokratske akcije Travnik na sjednici koja je upravo završena, a na kojoj je 120 delegata podržalo Dautovića.

Kenan Dautović, aktuelni načelnik Općine Travnik, rođen je 1966. godine u Travniku. U Travniku je završio osnovnu školu, u Beogradu Vojnu gimnaziju, a Vojnu akademiju u Sarajevu i Zadru. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Aktivno govori engleski i turski jezik.

Općina Travnik na čelu sa načelnikom Kenanom Dautovićem (SDA) dobila je novu energiju i dinamiku, a što je pokazalo mnoštvo uspješnih infrastrukturnih, privrednih, poljoprivrednih, turističkih, kulturnih, sportskih, socijalnih i drugih projekata koje je Dautović lično u aktuelnom mandatu inicirao, pokretao i vodio.

Tu su posebno važni završeni projekti izgradnje Srednjoškolskog centra, izgradnje azila za napuštene životinje, nastavak izgradnje regionalnog puta Dub – Vlašić, dobijanje prava na korištenje sportskih terena u kasarni Oružanih snaga BiH, završetak prve faze radova na Travničkom korzu, rekonstrukcije Školske ulice, rekonstrukcije dionice puta Turbe – Karaula, usvajanje regulacionog plana Dolac – Polje i osnivanje Poslovne zone Polje, rješavanje stambenog pitanja za mlade bračne parove – 5 stanova za mlade bračne parove, povećanje sredstava za poljoprivredu, studentske stipendije, kulturu, vrhunske sportiste i sport općenito te drugi.

Od projekata koji su započeti ili su u fazi planiranja za završetak u ovoj godini posebno su važni izgradnja autobuske stanice i rekonstrukcija glavnog trga u Turbetu, druga faza radova na Travničkom korzu, nastavak izgradnje regionalnog puta Dub – Vlašić, izgradnja mosta Kanare, rekonstrukcija ulice Čabruša, završetak izgradnje sportske dvorane u Srednjoškolskom centru, nastavak izgradnje vodovoda Galica, izgradnja vodovoda Gorčevica – Brajići, rekonstrukcija dionice puta Turbe – Karaula, izgradnja nogometnih terena sa umjetnom travom u Han Biloj i Turbetu, izgradnja puta za Bolnicu za plućne bolesti, rekonstrukcija sportskih terena u kasarni Oružanih snaga BiH, rekonstrukcija ulica na Kalibunaru – Meljanac i Grozdovi, izgradnja vodovoda Vilenica – Slimena – Polje, izgradnja centra za reciklažu i razvrstavanje otpada, rekonstrukcija puta Bijelo Bučje – Pulac i drugi.

„Kenan Dautović je čovjek koji trenutno najbolje poznaje rad i funkcioniranje općinske administracije, političke odnose unutar ove lokalne zajednice, jer ima iza sebe izvrstan mandat općinskog načelnika i jedan je od najkvalitetnijih kadrova Stranke demokratske akcije u cjelini. Zato mislim da smo izabrali najboljeg kandidata i da je kandidatura Dautovića dobit za općinu Travnik“, kazao je Tahir Lendo –  predsjednik Općinske organizacije SDA – Stranke demokratske akcije Travnik.

Drugi upravo čitaju