back to top

Javna rasprava o nacrtu zone “Stara kasarna – Kampus univerziteta u Tuzli” | .

Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline Zona budućeg razvoja „Stara Kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli“ upućen je u javnu raspravu. Za danas je javna prezentacija i rasprava o ovome Nacrtu planirana u MZ Brčanska Malta.

Iz Gradske uprave Tuzla podsjećaju na važnost kvalitetne pripreme i izrade Regulacionog plana Kampusa, ne samo za razvoj Univerziteta u Tuzli, nego i za ukupan razvoj grada i regije, pa su  pozvali sve vlasnike nekretnina, zakonite korisnike prostora i sudionike u njegovoj izgradnji i uređivanju, organe uprave, upravne organizacije i agencije, nosioce nadležnih službi, članove Savjeta, građane MZ Brčanska Malta i sve potencijalne investitore i druge subjekte da se uključe u Javnu raspravu kako bi se došlo do što kvalitetnijih rješenja za budući Kampus Univerziteta u Tuzli.

(RTv7)


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju