Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2024.godinu od 08. do 23. novembra 2023