Imate li potrebni “X” faktor: ‘Javni oglas’ za prijem – Viši referent za prijem i unos podataka u Općinskom sudu Kalesija