back to top

Eksterna matura u TK | RTVTK

Učenici završnih razreda gimnazija i tehničkih srednjih škola Tuzlanskog kantona danas su polagali prvi, integralni test eksterne mature. Do 15. juna trebali bi završiti i ispite izbornih predmeta. Rezultati će biti vrednovani prilikom upisa na visokoškolske ustanove.  Srednjoškolci će na eksternoj maturi pokazati koliko su naučili tokom školovanja. Bolji rezultati će im olakšati upis na fakultet.                                                             “Matura počinje integralnim dijelom testa. Završava 15. juna. Svi testovi su raspoređeni u četiri dana, razvrstani kroz izborne predmete za koje su se učenici opredijelili. Opredjeljuju se u trećem razredu. Pripreme se intenziviraju u četvrtom razredu kroz ponavljanje gradiva i kroz probnu eksternu maturu koju su imali u martu i aprilu ove godine”, rekla je Alma Šehanović,  direktorica JU Gimnazija “Meša Selimović”   

Eksternu maturu provode Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u saradnji sa srednjim školama, a na tome je angažovano više od 700 uposlenika.  

 “Ove godine više od 3 900 učenika iz TK  polaže maturu. Ima i  oko 70 učenika iz drugih kantona što znači da su zainteresovani za upis na fakultete u TK. Rezultati mature se priznaju i na fakultetima u Hrvatskoj, van BiH”, rekao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.                                                                      “TK spada u administrativne jedinice koje u potpunosti provode eksternu maturu. Važna je evaluacija nakon ocjenjivanje.  To nam pomaže u kreiranju novih javnih politika na unapređenju obrazovnog procesa”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK 

Za učenike  koji ovaj put ne polože eksternu maturu bit će popravni rokovi.

rtvtk.ba

Drugi upravo čitaju