back to top

Direktoru Doma zdravlja Teočak istekao mandat, građani mu pružili podršku

Direktoru JU Dom zdravlja Teočak dr. Hajrudinu Haračiću istekao je drugi mandat na toj funkciji, a danas se ispred zgrade Općine u Teočaku okupilo stotinjak građana koji su mu dali podršku.

Naime, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH je propisano da po isteku mandata lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora u istoj zdravstvenoj ustanovi , ali najviše za još jedan mandatni period.

Neformalna grupa građana zahtjevala je danas da se taj zakonski propis promjeni, i da dr. Haračić ostane na funkciji direktora. Građani su uzvikivali njegove ime i parole „Ne damo doktora“, uz obrazloženje da je doktor Haračić sa bratom učinio mnogo za Teočane kada je to bilo najteže.

Na kraju su potpisane peticije koje će biti proslijeđene nadležnim institucijama Federacije BiH za promjenu ovog zakonskog propisa. Peticije će biti dostavljene i u teočanskim Mjesnim zajednicima, gdje će ih građani moći potpisati u narednih sedam dana.

Inače, doktor Haračić će danas biti imenovan za v.d. direktora do okončanja konkursne procedure.

Komisija, koju čine 3 predstavnika Općine, i po jedan Doma zdravlja i Ministarstva zdravstva će pregledati dvije pristigle aplikacije i rangirati kandidate koji ispunjavaju uslove. Zatražit će se i tumačenje zakonodavca, odnosno Vlade FBiH, može li doktor Haračić treći mandat obavljati funkciju direktora Doma zdravlja Teočak, i u zavisnosti od toga će se donijeti konačna odluka.

rtvglasdrine.com

Drugi upravo čitaju