Aljo Kamerić treba našu pomoć: U toku rata pet puta se iz bolnice vraćao na ratište, sada je teško bolestan i iz bolnice se vratio u neuslovnu kuću